My European Union, My Ireland, My EU50!

My European Union, My Ireland, My EU50!

To commemorate 50 years of EU membership in Ireland, the Government of Ireland in partnership with European Movement Ireland want to celebrate with young people across the country and to see their creativity and new ideas about Ireland and Europe. ‘MyEU50: The Ireland EU50 Youth Competition’ will run throughout the 2022/2023 academic term, over all three levels of education in Ireland; primary, post-primary and third level.

The winner at primary and post-primary school levels will receive a prize of €2,000!

So join us and let’s get creative about Ireland and Europe!

Closing Date for receipt of entries is 28th October 2022.

Find out more and register your interest now to receive resources.

M'Aontas Eorpach, M'Éire, M‘ AE50!

Chun 50 bliain mar bhall den Aontas Eorpach a chomóradh in Éirinn, ba mhaith le Rialtas na hÉireann i gcomhpháirtíocht le Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn ceiliúradh a dhéanamh le daoine óga ar fud fad na tíre agus a gcuid cruthaitheacht agus a gcuid smaointe nua faoi Éirinn agus faoin Eoraip a fheiceáil. Beidh ‘M‘AE50: Comórtas Óige AE50 na hÉireann’ ar siúl le linn an téarma acadúil 2022/2023, thar na trí leibhéal oideachais in Éirinn; bunscoil, iarbhunscoil agus tríú leibhéal.

Gheobhaidh an buaiteoir ag leibhéil na bunscoile agus na hiarbhunscoile duais €2,000!

Mar sin, bígí linn agus bígí cruthaitheach faoi Éirinn agus faoin Eoraip!

Is é an 28 Deireadh Fómhair 2022 an dáta deiridh d‘iontrálacha.

Cláraigh anois chun acmhainní agus tuilleadh eolais a fháil.