Maidir le Expo

Beidh Expo 2020 Dubai ar siúl ón 1 Deireadh Fómhair 2021 go dtí an 31 Márta 2022 agus is é an téama ná ‘Ag Ceangal Intinní, Ag Cruthú na Todhchaí’.

Bhí ról tábhachtach ag taispeántais dhomhanda, a tháinig chun cinn den chéad uair in 1851 mar ‘Aontaí Domhanda’ (tugadh an téarma ‘Expo’ isteach sna 1960idí) chun an domhan a thabhairt le chéile go tráthrialta chun amharc ar thodhchaí an tionscail, na teicneolaíochta, agus dul chun cinn ábharach.

D'óstáil Aontaí Domhanda an chéad léiriú ar theileafón agus an chéad chraoladh teilifíse beo. Tá foirgnimh íocónacha curtha ar fáil acu ar nós an Túr Eiffel i bPáras agus an Pálás Criostail i Londain. Is é The Bureau International des Expositions (BIE) an bord rialaithe le haghaidh Expo Domhanda, a bhfuil a cheanncheathrú i bPáras.

Expo 2020

Beidh Expo 2020 Dubai ar siúl ón 1 Deireadh Fómhair 2021 go dtí an 31 Márta 2022 agus is é an téama ná ‘Ag Ceangal Intinní, Ag Cruthú na Todhchaí’. Is é an chéad Expo Domhanda riamh a reáchtáladh sa Mheánoirthear, san Afraic agus san Áise Theas (MEASA) agus is é an Taispeántas Domhanda is mó maidir le scála geografach agus líon na náisiún rannpháirteach riamh de. Tá Éire ar cheann de 85 de na 191 tír rannpháirteach a dhear agus a thóg a pailliún féin.

Tá Expo 2020 ar siúl sa Sráidbhaile Expo i gceantar Dubai Theas, ar shuíomh 438 heicteár. Tá an máistirphlean eagraithe timpeall ar phlás lárnach ina bhfuil trí cheantar fhothéamacha timpeall air– Deis, Soghluaisteacht agus Inbhuanaitheacht – agus bíonn áiseanna fairsinge taispeántais, taibhithe agus comhdhála san áireamh. Thar na sé mhí atá amach romhainn, tabharfaidh na milliúin duine ó gach cearn den domhan cuairt ar Dubai chun suí isteach ar eispéiris éagsúla ó gach cearn den domhan agus a bheith rannpháirteach iontu.

Beidh 10 Seachtaine Téamacha ar siúl ar feadh sé mhí an Expo. Is é an cuspóir atá leo ná iniúchadh domhain agus comhroinnt smaointe a éascú maidir le dúshláin agus deiseanna ríthábhachtacha ár linne, trí lionsaí cultúrtha, sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíocha.

Beidh Éire rannpháirteach i ngach ceann de na 10 seachtaine téamacha trí ionadaíocht Rialtais, imeachtaí cultúrtha, plé faoi stiúir saineolaithe agus gníomhaíocht taidhleoireachta.

Seachtainí Téama

Athrú Aeráide & Bithéagsúlacht 3 - 9 Deireadh Fómhair 2021

Spás 17 - 23 Deireadh Fómhair 2021

Forbairt Uirbeach agus Tuaithe 31 Deireadh Fómhair - 6 Samhain 2021

Caoinfhulaingt & Uileghabhálacht 14 - 20 Samhain 2021

Eolas & Foghlaim 12 - 18 Nollaig 2021

Taisteal & Nascacht 9 - 15 Eanáir 2022

Spriocanna Domhanda 16 - 22 Eanáir 2022

Sláinte & Folláine 27 Eanáir - 2 Feabhra 2022

Bia, Talmhaíocht & Slite Bheatha 17 - 23 Feabhra 2022

Uisce 20 - 26 Márta 2022