Skip to main content
Search
Gaeilge English

Déan Ceangal le hOidhreacht na hÉireann

D’ainmnigh an Coimisiún Eorpach 2018 mar Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha , agus dá réir sin déanfar ceiliúradh agus tarraingeofar aird ar luachanna agus féiniúlachtaí cultúrtha éagsúla thíortha na hEorpa ar feadh na bliana.

Ach an oiread le cuid mhaith tíortha, is bealach tábhachtach le ceangal lena féiniúlacht chultúrtha reatha agus leis na caibidlí atá fós le teacht é Éire mhealltach spéisiúil mar a bhíodh a thuiscint agus a aithint. Is é téama thionscnamh 2018 ná ‘Déan Ceangal’, agus tá sé mar aidhm ag an gComhairle Oidhreachta (comhordaitheoirí thionscnamh an AE in Éirinn) ceangal shaoránaigh na hÉireann leis an raon oidhreachta cultúrtha atá againn a dhoimhniú agus a neartú le sult a bhaint as, lena thuiscint agus lena chaomhnú.

Tabhartas luachmhar ó na glúine a tháinig romhainn, is léir oidhreacht na hÉireann mórthimpeall orainn, inár gcuid luachanna agus inár dtraidisiúin shainiúla. Is rud í an oidhreacht seo is féidir linn a chothú agus a fhorbairt tuilleadh, agus muid ag féachaint chun cinn ar na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Is cuid den scéal iad ár gceol, séadchomharthaí, gnásanna dúchasacha, béaloideas, ailtireacht, iarsmaí ársa agus neart neart eile.

Agus tá na seoda cultúrtha sin le feiceáil i mbeagnach gach uile áit. Tá siad ar ár sráideanna, inár bpáirceanna, ár n-iarsmalanna, gailearaithe, amharclanna agus sna saothair agus sna tionscadail bheo chruthaitheacha atá á samhlú ar fud na tíre seacht lá na seachtaine. Ó Ard-Oifig an Phoist go dtí Cnoc na Teamhrach, an CLG go dtí an Ghaeilge, ár dtionscail cheardaíochta a bhíonn de shíor ag athrú, tallanna ealaíonta atá ag fás agus na tírdhreacha atá na céadta bliain d’aois – chonacthas é ar fad ag tarlú iontu agus seo í an bhliain a mbeimid ag gabháil do shaibhreas cultúrtha na hÉireann agus a gcaomhnóimid féin an cultúr sin.

Fuarthas amach sa suirbhé Eorabharaiméadair go bhfuil braistint mórtais níos láidre ag muintir na hÉireann ina gcuid láithreacha oidhreachta áitiúla, agus gur mó seans atá ann go mbeidh siad ag gabháil do ghníomhaíocht thraidisiúnta.

Agus muid ag tomhas dhearcthaí na hEorpa maidir leis an oidhreacht chultúrtha náisiúnta, fuarthas amach sa suirbhé Eorabharaiméadair , (a choimisiúnaigh an Coimisiún Eorpach), go bhfuil braistint mórtais níos láidre ag muintir na hÉireann ina gcuid láithreacha oidhreachta áitiúla, agus gur mó seans atá ann go mbeidh siad ag gabháil do ghníomhaíocht thraidisiúnta – ar nós ceol a sheinm nó damhsa – i gcomparáid lenár gcomharsana san AE.

Leis na scórtha imeachtaí, tionscnamh, ceardlann, taispeántas agus neart eile, is iomaí bealach ann le bheith rannpháirteach i mbliana. Tá Músaem Beag Bhaile Átha Cliath ag iniúchadh na gcéad cheannródaithe faisin in Éirinn lena thaispeántas Ireland’s Fashion Radicals , tá ceardlanna in Oidhreacht Dhigiteach agus Fótagraiméadracht le scileanna grúpaí oidhreachta pobail a fheabhsú, beidh imeacht filíochta seachtainiúil, Ó Bhéal, ag tarlú i gCorcaigh, agus cuirfear fáilte roimh gach cineál teanga ag Club Teanga Chill Chainnigh.

Déanfaidh Mother Tongues ceiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta na Máthairtheangacha de chuid UNESCO le féile ilteangach, cuirfidh an Headford Lace Project borradh arís faoin traidisiún ón 16ú haois nuair a dhéantaí lása eiteáin agus déanfaidh Ionad Ealaíon Signal i mBré comóradh ar ealaín ársa mheigiliteach . Cuirfidh comhdháil lae, Shaping the Future – Urban Regeneration and Adaptive Reuse – Towards Developing a Culture of Innovation and Design , daoine ag smaoineamh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, agus cuirfidh féile chultúir dhomhanda Caisleán Ard Giolláin faoi gheasa.

Níl anseo ach blaiseadh beag de na himeachtaí ar fad a bheidh ag tarlú ar feadh 2018, faigh tuilleadh amach faoi Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha agus faoin gcaoi a bhféadfaidh tusa a bheith rannpháirteach ag www.eych2018.com