Skip to main content
Search
Gaeilge English

Ó Giza go Clochán an Aifir

Cad atá comónta idir pirimidí Giza, Clochán an Aifir agus Airbnb? Tá dearaí de chuid an ghnólachta ailtireachta Heneghan Peng as Baile Átha Cliath atá acu go léir.

Bunaíodh Ailtirí Heneghan Peng in 1999 i Nua-Eabhrac agus athlonnaíodh é go Baile Átha Cliath díreach dhá bhliain ina dhiaidh sin. Tá a lorg féin fágtha ag an ngnólacht ar shraith ghalánta dearaí, idir choimpléisc ag Láithreáin Oidhreachta Domhanda UNESCO agus cheanncheathrú idirnáisiúnta fathaigh teicneolaíochta.

Is iad Róisín Heneghan agus Shih-Fu Peng saineolaithe na hoibríochta. Is céimithe de chuid Harvard an bheirt acu, agus bhuaigh an gnólacht go leor coimisiúin shuntasacha, lena n-áirítear Músaem Mór iomráiteach na hÉigipte.

Níl an áit seo ach díreach 2 km ar shiúl ó choimpléasc Phirimidí Giza, agus beidh an dearadh seo suite faoi scáth ceann de sheacht n-iontas an domhain. Tá bróga móra le líonadh acu. Beidh sé ar an músaem seandálaíochta is mó ar an bpláinéad nuair a osclófar é an chéad bhliain eile, agus meastar go mbeidh na costais deiridh ag $550 milliún (€520 milliún).

Tá a lorg féin fágtha ag Ailtirí Heneghan Peng ar shraith ghalánta dearaí, idir choimpléisc ag Láithreáin Oidhreachta Domhanda UNESCO agus cheanncheathrú idirnáisiúnta fathaigh teicneolaíochta

Níl aon amhras ach go bhfuil Clochán an Aifir i dTuaisceart Éireann ar cheann de na hiontais is breátha ar an oileán seo, agus tugann sé turasóirí anseo ó gach cearn den domhan. Dódh an chéad ionad cuairteoirí go talamh mar gheall ar fhabhtanna leictreachais, agus dhear Heneghan Peng an ceann nua ina dhiaidh sin. Tá sé scaipthe amach thar dhá leibhéal, le colúin bhasailt neamhrialta an choimpléisc mar mhacalla ar an tírdhreach dochreidte. Osclaíodh é in 2012, agus d’aithin Institiúid Ríoga iomráiteach Ailtirí na Breataine an t-ionad iontach seo.

Idir an dá linn i mBaile Átha Cliath, chuaigh lucht lóistín Airbnb ag obair le Heneghan Peng chun a cheanncheathrú idirnáisiúnta a chur i gcrích. Tá an tionscadal suite laistigh de stóras 4,000 méadar cearnach, agus é deartha chun muintearas a chothú i measc an 400 fostaí atá ag obair ann. Cuireadh an foirgneamh i láthair go poiblí in 2016. Tá 29 spás oibre poiblí ann, agus iad go léir nasctha ag staighre ollmhór de stíl tuaraire.

I mí Dheireadh Fómhair seo caite, roghnaíodh an gnólacht chun an t-ionad nua do chuairteoirí a dhearadh chomh maith leis an mbealach isteach nua chuig Seomra Fada na Seanleabharlainne i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath, ina bhfuil Leabhar Cheanannais a bhfuil cáil uirthi ar fud an domhain. Le coimisiún iomráiteach eile idir lámha aige, is cosúil go mbeidh bliain ghnóthach eile ag na físithe ailtireachta seo in 2017.

Foinse

Heneghan Peng Architects