Skip to main content
Search
Gaeilge English

Ag Freagairt do Ghéarchéimeanna Daonna

Anois agus breis is 70 milliún duine de bhunadh na hÉireann ag cur fúthu ar fud an domhain, aithnítear agus tuigtear an taithí agus na dúshláin a bhaineann leis an imirce.

Fágann coimhlintí réigiúnacha go bhfuil thart ar aon mhilliún duine sa bhliain tar éis dul trasna na Meánmhara chun na hEorpa, agus iad ag tabhairt an turais orthu féin i ndálaí an-chontúirteach go deo. Bhí Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann gníomhach i misean chun freagairt don ghéarchéim dhaonna atá ar bun.

Thug trí shoitheach cabhlaigh na hÉireann – an L.É. Eithne, an L.É. Niamh agus an L.É. Samuel Beckett – a gcuid tacaíochta agus thug siad beagnach 8,600 duine slán ó bhá sa Mheánmhuir i rith 2015.

Trí Chúnamh Éireann, tá os cionn €70 milliún i bhfoirm tacaíocht airgeadais tugtha ag Éirinn ó 2012 i leith chun déileáil le héifeachtaí na géarchéime a leanann ar aghaidh sa tSiria. Cuirtear maoiniú na hÉireann i dtreo daoine a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim sa tSiria orthu agus ina dtreo siúd a ruaigtear chuig tíortha máguaird.

Thug trí shoitheach cabhlaigh na hÉireann a gcuid tacaíochta agus thug siad beagnach 8,600 duine slán ó bhá sa Mheánmhuir i rith 2015.
Táimid ag cabhrú chomh maith chun dul i ngleic leis an ngéarchéim seo trí ghlacadh le suas le 4,000 teifeach faoi chláir Athlonnaithe an Aontais Eorpaigh, anuas ar ár dtiomantais reatha faoi chlár na Náisiún Aontaithe.

In 2016, d’oibrigh taidhleoirí Éireannacha sna Náisiúin Aontaithe ar chomhaontú a bhaint amach a chuideoidh chun a chinntiú go bhforbrófar freagairt níos maorga, níos daonnúla agus ar bhonn atruach ón bpobal idirnáisiúnta maidir le riachtanais na n-imirceach agus a dteaghlach.

Foinse: Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann, Cúnamh Éireann, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála