Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

Domhan Níos Fearr, beartas nua na hÉireann le haghaidh forbairt idirnáisiúnta

Sheol an Taoiseach Leo Varadkar agus an Tánaiste Simon Coveney Domhan Níos Fearr, beartas nua na hÉireann le haghaidh forbairt idirnáisiúnta.

Is beartas uile-rialtais é Domhan Níos Fearr. Cruthaítear creatlach ann do chlár comhoibrithe na hÉireann don fhorbairt atá ag méadú, i gcomhréir le tiomantas an Rialtais ceann de spriocanna na Náisiún Aontaithe a bhaint amach, is é sin 0.7% dár OIN a chaitheamh ar chúnamh forbartha faoin mbliain 2030. Sonraítear fís na hÉireann chun domhan atá níos cothroime, níos inbhuanaithe agus níos síochánta a bhaint amach ann. Leagtar amach bealach soiléir chun an fhís sin a bhaint amach, ag múnlú agus ag cosaint ár seasmhachta, ár rathúnais, ár leasanna roinnte agus ár dtodhchaí chomhchoiteann.

Tuilleadh Eolais