Skip to main content
Search
Gaeilge English

ÉIRE – Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe 2021–2022

Teastaíonn ó Éire a bheith tofa chuig suíochán neamhbhuan ar Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe i Meitheamh 2020 don téarma 2021–2022. Tá ár bhfeachtas bunaithe ar thrí théama: Ionbhá, Comhpháirtíocht agus Neamhspleáchas.

Ar an Luan, an 2 Iúil 2018, ghlac an Taoiseach Leo Varadkar, T.D, páirt i sraith imeachtaí i Nua-Eabhrac chun comóradh a dhéanamh ar sheoladh feachtas toghchánaíochta na hÉireann do shuíochán tofa ar Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe don téarma 2021–2022. Bhí an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Simon Coveney, in éindí leis an Taoiseach.

Gné thábhachtach d’Éire Dhomhanda 2025, straitéis a seoladh le déanaí chun scála agus tionchar láithreacht idirnáisiúnta na hÉireann a dhúbláil, is ea iarracht na hÉireann chun suíochán a fháil ar an gComhairle. Téann Éire chun cinn le haghaidh toghcháin ar an gComhair Slándála tuairim is gach 20 bliain. Táimid san iomaíocht le Ceanada agus an Iorua le haghaidh ceann de dhá shuíochán atá ar fáil.

Ghlac an Taoiseach páirt i searmanas chun comóradh a dhéanamh ar 60 bliain de rannpháirtíocht na hÉireann in oibríochtaí síochánaíochta na Náisiún Aontaithe, agus chun ómós a léiriú don 88 ball d’Óglaigh na hÉireann a fuair bás agus iad i mbun seirbhíse leis na Náisiúin Aontaithe freisin nuair a bhí sé i Nua-Eabhrac.

Sheol an Taoiseach agus an Tánaiste feachtas na hÉireann go hoifigiúil freisin ag ceanncheathrú na Náisiún Aontaithe ag imeacht speisialta chun ceiliúradh a dhéanamh ar bhia, ceol, oidhreacht agus cultúr na hÉireann. Thacaigh Iar-Uachtarán na hÉireann Mary Robinson agus Bono as U2 leis an seoladh a bhí ar siúl ar Fhaiche Thuaidh na NA, in aice leis an dealbh ‘Arrival’, leis an ealaíontóir Éireannach John Behan, a bhronn Éire ar na Náisiúin Aontaithe in 2000.

Chun bróisiúr an fheachtais a íoslódáil, cliceáil anseo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh chuig suíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha.

Íoslódáil ár mBróisiúr