Skip to main content
Search
Gaeilge English

‘Éire Dhomhanda’ - Lorg Domhanda na hÉireann go dtí 2025

Is é seo an plean is uaillmhianaí a cuireadh le chéile riamh chun láithreacht idirnáisiúnta na hÉireann a athnuachan agus a mhéadú.

Chas an Taoiseach Leo Varadkar agus an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Simon Coveney le roinnt Airí Rialtais éagsúla inniu (Dé Luain) chun ‘Éire Dhomhanda – Lorg Domhanda na hÉireann go dtí 2025’ a sheoladh, tionscnamh an Rialtais chun raon feidhme agus tionchar lorg domhanda na hÉireann a dhúbláil faoi 2025.

 

Léirítear sa phlean seo an iarracht is uaillmhianaí a rinneadh chun láithreacht idirnáisiúnta na hÉireann a athnuachan agus a mhéadú ó thaobh na taidhleoireachta, an chultúir, an ghnó, an chúnaimh thar lear, na turasóireachta agus na trádála.

D’fhógair an Rialtas Ambasáidí nua sa tSile, sa Cholóim, sa Nua-Shéalainn agus san Iordáin, agus Consalachtaí nua in Vancouver agus in Mumbai, faoin tionscnamh seo cheana féin.
Cuirfidh an Rialtas raon leathan beart i bhfeidhm nuair a sheolfar Éire Dhomhanda 2025 go foirmiúil, lena n-áirítear:

  • Láithreacht ár ngníomhaireachta thaidhleoireachta agus fiontraíochta a mhéadú agus a neartú ar fud na hEorpa
  • Ealaín, oidhreacht agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn i measc glúine nua agus luchtanna féachana nua ar fud an domhain
  • Ár lorg digiteach a fheabhsú le straitéis ar an gcumarsáid dhomhanda chun feiceálacht na hÉireann a mhéadú, chun feasacht orainn a ardú agus chun cur lenár gcáil;
  • Páipéar Bán a fhoilsiú ar Chlár Chúnamh Éireann, ina n-athdhearbhófar ár dtiomantas chun 0.7% dár OIN a chaitheamh ar chúnamh forbartha faoin mbliain 2030;
  • Luachanna na hÉireann maidir le síocháin, daonnacht, comhionannas agus ceartas a chur chun cinn, lena n-áirítear ár bhfeachtas toghchánaíochta do Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe
  • Láithreacht na hÉireann i Stáit Aontaithe Mheiriceá a neartú, lena n-áirítear tionscadal suaitheanta nua ‘Teach na hÉireann’ – mol chun taidhleoireacht, trádáil, gnó agus cultúr a chur chun cinn – a lonnófar in Los Angeles, agus cur lenár bhfeiceálacht in áiteanna eile ar mhór-roinn Mheiriceá
  • Cur lenár láithreacht i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise, lena n-áirítear tionscadal suaitheanta nua ‘Teach na hÉireann’ a chur ar bonn i dTóiceo
  • Ár láithreacht i dTuaisceart agus in Iarthar na hAfraice a neartú, ag aistriú ón mbéim thraidisiúnta a chuireamar ar chúnamh i dtreo comhpháirtíochtaí nua a chruthú
  • Ár láithreacht i Réigiún an Mheánoirthir agus na Murascaille a neartú.

Tacóidh Éire Dhomhanda 2025 le hiarrachtaí chun margaidh onnmhairíochta, infheistíocht agus turasóireacht isteach a spreagadh agus a éagsúlú, go háirithe nuair a chuirtear an Breatimeacht i gcrích. Cinnteofar sa phlean seo go gcuirfear Éire san áit cheart leis na comhaontais riachtanacha a chruthú chun a leasanna a chur chun cinn agus a stádas a chosaint san Aontas Eorpach, i ndiaidh an Bhreatimeachta, fad is a dheimhníonn Éire a caidreamh tábhachtach agus dearfach leis an Ríocht Aontaithe agus a codanna éagsúla amach anseo.
Ag leibhéal domhanda, cuirfear lenár gcumas a bheith inár n-urlabhraithe ar son ár gcuspóirí beartais eachtraigh agus iad a bhaint amach, a bhfuil forbairt idirnáisiúnta, síocháin, dí-armáil agus slándáil i measc na gcuspóirí sin, fad is a neartófar rannpháirtíocht na hÉireann lena diaspóra, a bhfuil 70 milliún duine ann, agus ár gcultúr agus ár n-oidhreacht shaibhir a roinnt a roinnt le luchtanna féachana níos leithne.

Íoslódáil

Global Ireland in English

Éire Domhanda as Gaeilge