Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

Straitéis Stáit Aontaithe Mheiriceá-Cheanada

Is é ‘Éire Dhomhanda: Straitéis na hÉireann do Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Cheanada 2019–2025’ an chéad straitéis uile-Rialtais de chuid na hÉireann do Stáit Aontaithe Mheiriceá agus do Cheanada.

Sheol an Tánaiste Straitéis nua an Rialtais do Stáit Aontaithe Mheiriceá agus do Cheanada don tréimhse go dtí 2025, faoin tionscnamh Éire Dhomhanda in Washington, D.C., ar an 6 Feabhra. Seolfar an Straitéis go hoifigiúil i gCeanada le linn Fhéile Lá Fhéile Pádraig 2019. Déanfaidh Éire a tionchar i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i gCeanada a mhéadú faoi dhó leis an straitéis seo agus bainfear é sin amach trí infheistíocht agus trí rannpháirtíocht; ag láidriú, ag leathnú agus ag neartú na gcaidreamh tábhachtach seo ag gach leibhéal don todhchaí.

Tá naisc stairiúla, naisc dhoimhne idir daoine agus luachanna comhroinnte mar bhonn agus taca ag caidrimh na hÉireann leis na Stáit Aontaithe agus le Ceanada agus bhí na caidrimh sin an-ghar go traidisiúnta. Déanfar machnamh ar cad a chothaíonn na caidrimh thábhachtacha sa straitéis seo, agus breathnaítear ar an todhchaí inti chomh maith agus ar an struchtúr a chuirfidh Éire ar a caidrimh straitéiseacha leis an dá thír thar thréimhse an tionscnaimh Éire Dhomhanda go dtí 2025.

Is é ‘Éire Dhomhanda: Straitéis na hÉireann do Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Cheanada 2019–2025’ an chéad straitéis uile-Rialtais de chuid na hÉireann do Stáit Aontaithe Mheiriceá agus do Cheanada. Tabharfar aghaidh ar na cúig chuspóir seo a leanas chun uaillmhian ‘Éire Dhomhanda’, agus an fhís a bhaineann leis, a bhaint amach don réigiún:

  1. Cruthóidh Éire comhpháirtíochtaí láidre, straitéiseacha, polaitiúla le Stáit Aontaithe Mheiriceá agus le Ceanada agus glacfaidh sí an príomhról i gcruthú na gcaidreamh trasatlantach níos láidre seo;
  2. Cothóidh Éire caidreamh eacnamaíoch dhá threo a bheidh tairbhiúil don dá thaobh, a bheidh ar druidim le 1 trilliún USD faoin mbliain 2025;
  3. Daingneoidh, neartóidh agus leathnóidh Éire na comhpháirtíochtaí atá ag an tír lenár ndiaspóra i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i gCeanada, agus cuirfear faoi dhó le tionchar an chomhoibrithe seo faoi 2025;
  4. Méadóidh Éire an tionchar atá aici ar na tíortha seo trínár gcultúr a chur chun cinn agus ár gcáil a chothú i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i gCeanada;
  5. Cuirfidh Foireann Éireann láidir, a stiúrfaidh an Rialtas, lena tionchar sa réigiún faoi dhó, le linn na sé bliana amach romhainn go dtí 2025.

Download

US Canada Strategy