Skip to main content
Search
Gaeilge English

Taisteal Ama, Bithiúnaigh agus na Mairbh

Leis na haireagáin, na dearaí agus na coincheapa atá ar taispeáint, idir ábhar a bhfuil tionchar aige ar fud an domhain agus ábhar nideoige, sonrach nó fiosrach, léiríonn taispeántas Dhúshlán Domhanda Dhearadh na hÉireann i mbliana nach bhfuil aon chuimhne ag na hÉireannaigh scaoileadh lena n-oidhreacht dearaidh go fóill.

Cén uair a thosaigh daoine ag faire súmó? Cén uair a bhí an chéad chomórtas de Chorn an Domhain ar siúl? Cén uair ar cruthaíodh Aspairín? Le 500 bliain de stair an domhain greanta i 100 leathanach álainn, dearadh The Visual Time Traveller le Alison Hackett chun cuidiú leat comhthéacs a thabhairt do roinnt de na himeachtaí is tábhachtaí i saol an chine dhaonna.

Bhí deacracht riamh sa saol le leanaí óga a spreagadh le torthaí agus glasraí a ithe, mar sin tá Seán Keating ag dul i ngleic leis an gceist. Is pota deas é Grow-A-Rascal a chuireann an churadóireacht isteach i lámha beaga bídeacha. Insíonn na soilse dúinn cad a theastaíonn ón bplanda – bia, uisce, solas nó teas – mar sin is furasta do leanaí fios a bheith acu cad a dhéanfaidh siad. Ag úsáid modh saor ó ithir a chuireann borradh faoi rátaí fáis, spreagann Grow-A-Rascal caidrimh fholláine le bia.

Léiríonn taispeántas Dhúshlán Domhanda Dhearadh na hÉireann i mbliana nach bhfuil aon chuimhne ag na hÉireannaigh scaoileadh lena n-oidhreacht dearaidh go fóill.

Cuir síos an citeal, tá sé in am braon tae a bheith againn leis na mairbh in Tea with the Dead. Sa bheochan seo do dhaoine fásta feicimid Frank, balsamóir séimh as Conamara, a labhraíonn leis na mairbh tar éis dó a chuid oibre a dhéanamh. Bhuaigh sé an Bheochan Is Fearr ag Féile Scannán Raindance i Londain agus ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Rhode Island. Feictear comhrá idir beirt Éireannach atá ag ól braon tae sa bheochan seo.

Téitear i ngleic le sraith dúshláin shochaíocha, comhshaoil agus gheilleagracha faoi théamaí inbhuanaitheachta, braistint áite agus nuálaíochta, spreagann Dúshlán Domhanda Dhearadh na hÉireann déantóirí, smaointeoirí agus nuálaithe chun an saol mar atá a dhéanamh níos éifeachtaí. Leis an oiread sin rudaí cliste ar taispeáint ag taispeántas Chill Chainnigh, ní fhéadfadh an todhchaí a bheith níos sláine.

Tá an taispeántas ar oscailt sa Gjailearaí Náisiúnta Ceardaíochta go dtí Dé Luain, an 1 Bealtaine 2017 agus é á chur i láthair ag Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann agus Tionscnamh Dearadh na hÉireann 2015, i gcomhpháirt le hOifig na nOibreacha Poiblí.

Foinse

Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann