Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

An Bealach inar Tháinig Buntáiste d’Éirinn as an Nuáil

Tá Éire agus a clann tugtha don tógáil agus don nuáil le fada an lá.

Fad is a bhí na heisimircigh i mbun Meiriceá a thógáil, bhí ceannairí na tionsclaíochta sa mbaile ag leagan na bunsraithe don tionscal láidir, nuálach tógála agus déantúsaíochta atá inniu ann. Is é seo an buntáiste atá ag Éirinn.

Oileán Beag, Tionscadail Mhóra

Tá cáil ar ár dtionscail rathúla tógála agus MedTech mar gheall ar a bhfuil gnóthaithe acu agus mar gheall ar an méid tionscadal casta ar scála mór atá seachadta acu i mbealach tráthúil, costas-éifeachtach a shásaíonn na caighdeáin is déine. Bhí rath ar an dá earnáil seo a bhuí leis an mbéim láidir ní amháin ar an dtaithí agus ar an nuáil ach ar an gcomhobair chomh maith.

An Té a Oiriúnaíonn go Luath Bíonn an Bua aige

Leis an tionscal oilte, láidir tógála atá againn féadtar tabhairt faoi thionscadail go freagrúil – ó na háiseanna stórála sonraí a bhaineann Apple, Facebook agus Microsoft agus a leithéid leas astu – go dtí an dearadh innealtóireachta barrfheabhsaithe, slabhra soláthair, teicnící suiteála agus áiseanna ardteicneolaíochta foirgníochta i gcomhair an lín mhóir fathach cógaisíochta atá scaipthe ar fud na tíre.

Tá comhlachtaí tógála na hÉireann dírithe ar an am atá le teacht, agus sár-radharc acu ar na teicneolaíochtaí nuálacha digiteacha a chuir le heolas, luas agus éifeachtúlacht le blianta beaga anuas. Tá nótáilte ar fud an domhain go bhfuil curtha againn le hacmhainn Building Information Modeling (BIM) agus tá an próiseas cliste 3D tar éis cumhacht a thabhairt do ghairmithe Éireannacha ailtireachta, innealtóireachta, agus tógála a bhaineann leas as chun dlús a chur le cláir tógála.

Bhí comhlachtaí Éireannacha ar thús cadhnaíochta maidir leis an uasmhéid tairbhe a bhaint as modhanna déantúsaíochta barainní ag gach pointe den slabhra soláthair chun feabhas a chur ar chaighdeán, ar tháirgiúlacht agus ar shláinte agus sábháilteacht an tionscail againn.

Comhpháirtíochtaí Áille

Tá tionscal MedTech na hÉireann líonta leis na luachanna céanna atá taobh thiar d’earnáil na tógála: eolas, nuáil agus meon idirnáisiúnta. An raibh fhios agat, mar shampla, gurb í Éire an dara easpórtálaí is mó teicneolaíochta leighis san Eoraip, agus gur mó ná €12bn in aghaidh na bliana easpórtálacha feistí leighis amháin?

Tá an comhoibriú mar chuid de DNA na gcomhlachtaí Éireannacha. Rinne earnáil an Medtech sárthaispeántas de luach na gcomhpháirtíochtaí: nuair a bhí Medtronic, ceann de na comhlachtaí forbartha feistí leighis is mó ar domhan, ag iarraidh fadhb a réiteach maidir le seachadadh druga ar leith chuaigh sé ag obair i gcomhar leis an gcomhlacht Aerogen, suite in Éirinn, chun réiteach gan uaim a fháil lenar ligeadh d’othair a bhí go dona tinn tréimhse níos giorra a chaitheamh ar aerálaithe, bisiú níos tapúla agus filleadh abhaile níos luaithe. Leis an fhírinne a rá, bhí an comhoibriú ina chabhair dhíreach do tuairim is cúig mhilliún othar a bhí faoi dhianchúram i 75 tír ar fud an domhain.

Buntáiste na hÉireann

Cuidíonn comhlachtaí na hÉireann lena gcuid custaiméirí ar fud an domhain buntáiste iomaíoch a bhaint amach i ngach aon earnáil, lena bhfórsa oibre dea-oilte, leis an meas dúchasach atá acu ar an smaointeoireacht úr, chriticiúil, agus leis an dúil dhaingean atá acu sa nuáil agus sa chomhoibriú.  Chun tuilleadh eolais a fháil ar thionsclaíocht na hÉireann agus ar an obair nuálach atá ar siúl anseo, déan cuairt ar Enterprise Ireland .