Skip to main content
Search
Gaeilge English

An Todhchaí a Chosaint leis an Nuáil Eolaíoch

Is maith an t-aitheantas atá ar ár n-oidhreacht liteartha agus cultúrtha ar fud an domhain. Ach an raibh fhios agat nach mbeadh an mhíochaine agus an t-innealra nua-aoiseach mar atá siad inniu gan nuáil na nÉireannach?

Idir leigheas don lobhra agus an fomhuireán, idir tancanna agus fiú an corna ionduchtúcháin; tá aireagóirí agus eolaithe Éireannacha i dtús cadhnaíochta ar an nuáil le tamall níos faide ná mar a shílfeá.

Léigh leat chun tuilleadh eolais a fháil faoinár dtraidisiún breá sa nuáil eolaíoch, agus faoin gcaoi ina bhfuil sé ina inspioráid do nuálaithe an lae inniu.

Nuálacha Talmhaíochta

Tá ainm Harry Ferguson as Contae an Dúin i mbéal na ndaoine mar an té a cheap an tarracóir nua-aoiseach, agus is é an tarracóir a rinne athrú as éadan ar an bhfeirmeoireacht san aois seo caite. Agus de réir mar a chuirtear brú ar an bhfeirmeoireacht nua-aoiseach leis an méadú as cuimse atá ag teacht ar dhaonra an domhain, tharlódh go deimhin gurb é an nuáil Éireannach a chuirfeadh an inbhuanaitheacht ar fáil do na glúine atá le teacht.

Is rómhaith is fios don Ollamh Jansen agus don Dr Morrison as an Institiúid do Thaighde ar an gComhshaol i gColáiste na hOllscoile Corcaigh go bhfuil méadú de 2 billiún ar tí teacht ar dhaonra an domhain leis na tríocha bliain amach romhainn agus go bhfuil laghdú ag teacht ar an talamh a theastaíonn chun na barra a fhás mar bhia do na béil sin ar fad. Is é an réiteach atá i gceist ag Jansen agus Morrison ná teicneolaíocht úrscothach LED a chruthú chun dul in ionad sholas nádúrtha na gréine go héifeachtach agus ar phraghas inacmhainne.

Ós rud é gurb é an talmhaíocht is bun le 66% d’úsáid na talún in Éirinn agus gur uaithi a thagann 30% de gháis ceaptha teasa na tíre, is féidir go deimhin go gcuíchóireodh an réiteach seo na próisis táirgthe bia faoi láthair, agus go ndéanfadh sé níos inbhuanaithe agus níos inacmhainne iad agus, níos tábhachtaí fós, b’fhéidir, ó thaobh an phobail nua sin, go ndéanfadh sé níos táirgiúla iad. Ar mhaith leat eolas breise a fháil faoi chur chuige ceannródaíoch na hÉireann don inbhuanaitheacht bia? Seiceáil amach clár Origin Green Bhord Bia chun a fháil amach cén chaoi a bhfuil táirgeoirí, miondíoltóirí agus oibritheoirí na seirbhíse bia ag teacht le chéile chun todhchaí inbhuanaithe a chinntiú don tionscal in Éirinn.

Cuimhní Cinn

Nuair a tháinig Vincent Barry ar leigheas don lobhra, shábháil sé breis is 15 milliún duine ón mbás. Nuair a tháinig an néareolaí as Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, an tOllamh Tomas Ryan, ar theoiric faoina mbeadh sé le tuiscint go bhfuil ár gcuimhní foghlamtha ar fad cruashreangaithe inár gcealla inchinne, bhí dóchas nua ann don duine as gach triúr os cionn 65 bliana d’aois a thiocfaidh cineál éigin néaltraithe orthu. De réir thaighde an Ollaimh Ryan, fanann na cuimhní go léir a bhí riamh againn inár n-inchinn i gcónaí, agus nuair nach féidir linn iad a fháil ar ais, ní imithe atá siad ach curtha as ionad. Ag baint úsáide dóibh as an eolas seo, tá taighdeoirí tar éis an áit ina bhfuil cuimhní áirithe stóráilte a “mhapáil” go cruinn agus tá siad ag cur rompu na bóithre damáistithe ar ais chuig na cuimhní sin a atógáil. Cé gur fada an lá go dtí go mbeifear in ann na cuimhní sin a athshlánú, is sólás é do dhaoine a bhfuil aimnéise orthu, agus dá dteaghlaigh, go bhfuil siad i gcónaí san inchinn agus go bhféadfaí iad a aisghabháil uair éigin.

Fondúireacht Eolaíochta Éireann

Chun samplaí breise a fháil den obair nuálach in Éirinn agus tuilleadh eolais a fháil faoi na tionscadail seo, breathnaigh ar Science Foundation Ireland (SFI). Tabhair cuairt ar a suíomh idirlín chun teacht suas le tionscadail taighde úrnua, ócáidí atá le bheith ann agus an áit ina bhfaighidh tú lárionad taighde SFI in aice láimhe.