Skip to main content
Search
Gaeilge English

Ciallaíonn Éire Gnó

Alt Réamhrá

Is é geilleagar na hÉireann an geilleagar is mearfháis san Eoraip, an nuáil dhúchasach i gcumasc leis na hilnáisiúntaí is mó ar domhan.

Is comhalta tiomanta den Aontas Eorpach sinn agus tá fórsa oibre dea-oilte, ilnáisiúntach againn. Agus sinne an t-aon tír labhartha Béarla i Limistéar an Euro, rud a thugann buntáiste uathúil dúinn sa ghnó.

Tá daonra de 4.75 milliún againn, ach tá tionchar domhanda níos mó ná sin ar an stáitse domhanda. Sinne an 7ú easpórtálaí leigheasanna is mó ar domhan, agus anseo atá 9 de na 10 gcomhlacht bogearraí domhanda is mó agus 15 de na 25 comhlacht seirbhísí airgeadais is mó.

Ní tírdhreacha áille fiáine amháin atá in Éirinn – ionad samhlaíochta agus fiontraíochta í. Léigh leat chun cúig chúis an-láidre a fháil le go gciallaíonn Éire gnó.

Féadann Éire pictiúir de na páirceanna geala glasa agus muirdhreacha fiáine an Atlantaigh – nó éirim liteartha agus comhrá spraíúil a chur i gcuimhne duit. Tá sé sin ann cinnte ach tá an oiread sin eile ina theannta sin. Tír iontach í Éire le gnó a dhéa

1. An Fórsa Oibre Oilte

Más iad fostaithe dea-oilte atá uait, seo an áit ina bhfaighidh tú iad. Tá ceann de na fórsaí oibre is mó oideachais ar domhan againn agus tá cáilíocht tríú leibhéal ag breis is leath na ndaoine idir 25-34 bliain d’aois. Is sinne an daonra is óige san AE mar go bhfuil an tríú cuid den daonra faoin bhun 25. Tá ardleibhéil scileanna san eolaíocht, sa teicneolaíocht, san innealtóireacht agus sa mhatamaitic acu, agus bhí breis is an ceathrú cuid de mhic léinn ag an tríú leibhéal in Éirinn in 2016 ag speisialú sna réimsí seo a bhfuil éileamh orthu .

2. Geilleagar Iomaíoch

Tá Éire iomaíoch. De réir Bhliainiris Iomaíochas Domhanda an IFB, tá Éire chun tosaigh ar na tíortha eile maidir le Táirgiúlacht Saothair, Dreasachta Forbartha, Cultúr Náisiúnta, Solúbthacht agus Inoiriúnaitheacht, Tallann a Mhealladh agus a Choimeád, agus an Meon i leith an Domhandaithe. Sinne an dara geilleagar is iomaíche san Eoraip agus an 6ú ceann ar domhan. Suíonn ‘Best Countries for Business List’ Forbes Éire i measc na ndeich thír is fearr ar domhan chun gnó a dhéanamh.

3. Smaointeoirí Nuálacha

Tá comhlachtaí Éireannacha ina gceannródaithe ar fud an domhain thar speictream leathan tionsclaíochta. Is é CarTrawler an comhlacht teicneolaíochta taistil B2B is mó atá chun tosaigh ar domhan. D’fhorbair ENBIO brat ceannródaíoch, báúil leis an gcomhshaol, atá mar chosaint ar an bhfithiseoir gréine agus é ar mhisean chuig an ghrian. Tá cáil ar ár dtionscal tógála as tionscadail speisialaithe a sheachadadh agus tá nótáilte ar fud an domhain go bhfuil curtha againn le hacmhainn Building Information Modeling (BIM).

4. Ilnáisiúntach agus Béarla Againn

Tá sé mar bhuntáiste uathúil gnó againn bheith ar an aon tír labhartha Béarla i Limistéar an Euro. Táimid idirnáisiúnta agus ilnáisiúntach. Maidir le 17% de dhaonra Chathair Bhaile Átha Cliath, ní Éireannaigh iad. Táimid nasctha go fíormhaith agus tá 500 eitilt sheachtainiúla go dtí an Bhreatain, 92 go dtí an Fhrainc, 112 go dtí an Ghearmáin agus 150 go dtí na SA .

5. Dul i gCion ar an Stáitse Domhanda

Tá daonra de 4.75 milliún againn, ach tá tionchar domhanda níos mó ná sin ar an stáitse domhanda. An raibh fhios agat gur sinne an 7ú easpórtálaí leigheasanna is mó ar domhan, agus gur anseo atá 9 de na 10 gcomhlacht bogearraí domhanda is mó agus 15 de na 25 comhlacht seirbhísí airgeadais is mó? Tá an chomhobair láidir anseo chomh maith: nuair a bhí Medtronic, ceann de na comhlachtaí forbartha feistí leighis is mó ar domhan, ag iarraidh fadhb a réiteach maidir le seachadadh druga ar leith chuaigh sé ag obair i gcomhar leis an gcomhlacht Aerogen, suite in Éirinn, chun réiteach a fháil a bhí an comhoibriú ina chabhair dhíreach do tuairim is cúig mhilliún othar a bhí faoi dhianchúram i 75 tír ar fud an domhain. Is iontach an tionchar domhanda é sin.

6. Gnólachtaí atá Báúil leis an gComhshaol agus Inbhuanaithe

Aithnímid go gcaithfidh an fás sa ghnó bheith ag obair i gcomhar le cur chuige measta i leith an chomhshaoil. Dar linne, is den tábhacht ar fad é pleanáil a dhéanamh don bhfás amach anseo a mbeidh tionchar dearfach aige ar an bplainéad. Cuidíonn cláir nuálacha ar nós an chláir Origin Green Bhord Bia le tionscal bia na hÉireann an bia a tháirgeadh sa bhealach is inbhuanaithe is féidir sa chaoi go mbeidh Éire mar eiseamláir maidir leis an mbia agus an deoch a táirgeadh go hinbhuanaithe.