Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

Infheistiú in Éirinn

Nuair a bhíonn tú ag déanamh do rogha maidir le tír chun do ghnó a lonnú ann, bíodh se ina ilnáisiúntach lán-mhaoinithe nó ina ghnó nua-thionscanta, uimhreacha atá i gceist sa deireadh thiar.

Ní féidir foirmle amháin a chur i bhfeidhm do gach aon ghnó agus níl aon ríomhadh amháin ann a shimplíonn an cinneadh. Ach, fad is atá tú ag plé le do chuid uimhreacha, seo a leanas na huimhreacha atá againne.

Iomaíoch, Óg, Oilte

Tá daonra de 4.75 milliún againn agus táimid beag ach táimid aclaí. Táimid iomaíoch, óg, oilte. De réir Bhliainiris Iomaíochas Domhanda an IFB, tá Éire chun tosaigh ar na tíortha eile maidir le Táirgiúlacht Saothair, Dreasachta Forbartha, Cultúr Náisiúnta, Solúbthacht agus Inoiriúnaitheacht, Tallann a Mhealladh agus a Choimeád, agus an Meon i leith an Domhandaithe. Sinne an dara geilleagar is iomaíche san Eoraip agus an 6ú ceann ar domhan. Tá an tríú cuid dínn faoi bhun 25 agus tá beagnach 50% faoi bhun 34, agus mar sin sinne an daonra is óige san AE. Tá cáilíocht tríú leibhéal ag breis is leath na ndaoine idir 25-34 bliain d’aois , rud a fhágann gur sinne ceann de na fórsaí oibre is dea-oilte ar domhan.

Meastar gurb é an córas oideachais againn ceann de na córais is fearr ar domhan , chun tosaigh i measc na ranguithe domhanda maidir le caighdeán, riachtanais geilleagrach iomaíoch a shásamh agus aistriú an eolais idir na hollscoileanna agus an gnó. Tá na mic léinn samhlaíoch, inoiriúnaitheach agus dírithe ar an teicneolaíocht. As na 220,000 mac léinn a bhí rollaithe san oideachas tríú leibhéal in 2015/16, bhí breis is an ceathrú cuid san eolaíocht, sa teicneolaíocht, san innealtóireacht agus sa mhatamaitic – tuairim is an líon céanna a bhí sna heolaíochtaí sóisialta, sa ghnó agus sa dlí.

Is Iomaí Duine a bhfuil Curtha Faoi Anseo

Anseo atá 15 de na 25 comhlacht seirbhísí airgeadais is mó . Maidir le 17% den daonra, leath-mhilliún duine, ní Éireannaigh iad. Tá ár ráta corparáide cánach rate de 12.5% , iomaíoch, trédhearcach, agus sinne an t-aon tír labhartha Béarla i Limistéar an Euro. Le breis is 500 eitilt sheachtainiúla go dtí an Bhreatain agus 150 go dtí na SA , ní teanga amháin atá mar nasc eadrainn.

Is Éire sinn, ach táimid mórtasach as bheith Eorpach. Táimid láidir, tá teacht aniar ionainn, agus táimid ag fás go mear. Má infheistíonn tú in Éirinn, infheistíonn tú sa gheilleagar is mire fáis i limistéar an Euro . Is cuma céard a theastaíonn uait chun gnó a dhéanamh in Éirinn, innealtóireacht nó Idirlín na Nithe, gheobhaidh tú é ar shuíomh idirlín IDA Ireland.

Cén Fáth a ndéanfá Infheistiú in Éirinn?