Skip to main content
Search
Gaeilge English

Spás á Thógáil

Is é an Córas Lainseálaí Vega C an dearadh eitleonaice is nuaí a rachaidh sa spás agus ceann a chuideoidh le SpaceX ina iarracht taisteal spáis ar chostas íseal a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí ar fud an domhain. 

Meastar go lainseálfar é ó spásphort na hEorpa in Kourou, i nGuáin na Fraince in 2019, ach tá neart oibre le déanamh fós ar an Vega C sula mbeidh sé réidh le héirí de thalamh, agus sin é an áit a mbeidh ról ag na saineolaithe ar chórais cheannródaíocha leictreonaice Curtiss-Wright.

Is nuálaithe iad ina réimse; rinne siad forbairt ar chóras spásteiliméadrachta COTS atá éifeachtúil ó thaobh costais de, fáil sonraí ardleibhéil, láimhseáil sonraí agus sásra tarchuir RF a éascóidh ceithre eitilt in aghaidh na bliana ar Vega C, éileamh a bhfuiltear ag súil leis.

Níl sa chonradh dhá bhliain, ar fiú na milliúin euro é agus a d’éirigh le Curtiss-Wright a bhaint amach ó SpA Uirlis Lainseála na hEorpa san Iodáil, ach sampla amháin den chaoi a bhfeiceann infheisteoirí eachtracha oibríochtaí Éireannach mar chinn den chéad scoth.

Meastar gurb í an tír seo an t-ochtú tír is nuálaí san AE, aithnítear agus cuirtear luach ar thallann, saineolas agus bonneagar teicneolaíochta na hÉireann sa phobal gnó go hidirnáisiúnta..

Go deimhin, féachann an pobal idirnáisiúnta ar thallann, ar chuntas teiste, ar bhonneagar teicneolaíochta na tíre, mar aon lena ráta cánach corparáide iomaíoch, agus measann siad gurb í an tír seo an t-ochtú tír is nuálaí san AE. Sin rud iontach do phríomhinfheisteoirí cosúil le ELV, mar aon leis na cúig chuideachta is fearr as deich gcuideachta ar liosta Forbes de na Cuideachtaí is Nuálaí ar Domhan atá ag feidhmiú anseo cheana féin.

Is é an tÚdarás Forbartha Tionscail – nó IDA – an comhlacht a oibríonn chun seasamh ceannródaíoch na hÉireann a chumhachtú agus an cháil iontach atá uirthi as infheistíocht dhíreach eachtrach a chumasú trí bheith mar chomhpháirtí straitéiseach ag cliaint cosúil leo seo, ag tabhairt seirbhísí comhairleoireachta agus tacaíochta do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo ceanncheathrú a bhunú in Éirinn.

Nuair atá scoth na n-eagraíochtaí cosúil le Curtiss-Wright ag cur clár suntasach infheistíochta i gcrích i mbonneagar cumarsáide agus teicneolaíochta, ag obair in éineacht leis an IDA, atreisítear seasamh na hÉireann mar fhórsa domhanda a thugann infheistíocht dhíreach eachtrach isteach sa tír, a líon nach bhfacthas a leithéid riamh cheana.

Foinse

IDA Ireland