Skip to main content
Search
Gaeilge English

An Pictiúr Mór

Is é an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn a d’fhógair gurb é PJ Lynch Laureate nua na nÓg in 2016. Rugadh PJ i dTuaisceart Éireann agus is é an ceathrú healaíontóir é ar bronnadh an gradam seo air. Tá obair ealaíne cruthaithe aige do bhreis is 20 leabhar, idir théacsanna clasaiceacha agus scéalta bunaidh. Dhear sé freisin sraith póstaer le haghaidh léirithe ceoldrámaíochta agus amharclannaíochta lena n-áirítear Orfeo Ed Euridice, Tosca agus The Importance of Being Earnest, chomh maith le bailiúchán stampaí.

Tá meas mór ar litríocht na hÉireann agus ar scríbhneoirí Éireannacha, i bhficsean, filíocht agus san amharclannaíocht, ar fud an domhain, le ceathrar Laureate Nobel i gcomhair na Litríochta againn, lena n-áirítear George Bernard Shaw, W.B. Yeats, Samuel Beckett agus Séamus Heaney. Tá Laureate na nÓg ar cheann de thrí Laureate Éireannacha ina gcuimsítear an Laureate Éireannach i gcomhair Filíochta agus an Laureate i gcomhair Ficsin freisin.

Cuireann PJ le traidisiún na scéalaíochta in Éirinn, ag úsáid na teanga speisialta amhairc atá aige chun beocht a chur sna scéalta, ag cruthú carachtar agus tírdhreach atá maisithe go hálainn a thugann thú chuig croí an tsaoil ait mhistéirigh seo. Beidh “An Pictiúr Mór” mar théama aige mar Laureate na nÓg agus cruthóidh sé podchraoltaí rialta ina gcumhdófar teicnící maidir le líníocht bheo, mar aon le haíonna a labhróidh faoi cad is maith leo féin a tharraingt. Tá a shaothar mar chuid de ghlúin nua maisitheoirí Éireannacha a bhfuil cáil orthu ar fud an domhain lena n-áirítear Chris Judge, Oliver Jeffers agus Fatti Burke, agus gach duine acu ag tabhairt stíl na scéalaíochta chuig tírdhreacha amhairc nua.

Tá meas mór ar litríocht na hÉireann agus ar scríbhneoirí Éireannacha, i bhficsean, filíocht agus san amharclannaíocht, ar fud an domhain, le ceathrar Laureate Nobel i gcomhair na Litríochta againn.

Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg a bhfuil tacaíocht aige ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige , ó Leabhair Pháistí Éireann , ó Éigse Éireann agus ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.

Téigh chuig childrenslaureate .ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Foinse: The Arts Council, Children’s Laureate