Skip to main content
Search
Gaeilge English

Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe

Osclaíodh an músaem in 2001; ba le muintir Mhic Gearailt an talamh an chéad lá riamh go dtí 1991 tráth ar cheannaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo an t-eastát 15.7 heicteár. Osclaíodh Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe in 2001, agus is é an t-aon Mhúsaem Náisiúnta in Éirinn é atá suite lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.

Tá ceithre urlár taispeántas in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe ina ndéantar iniúchadh ar oidhreacht shaibhir agus ar thraidisiúin chultúrtha ár sinsear faoin tuath, áit ina raibh siad i dtuilleamaí na talún, rud a chuidigh leo maireachtáil feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin.

Tá an músaem lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh, tairseach chuig ceantar Mhaigh Eo ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, agus buailte le láithreáin thábhachtacha ar nós Thrá na Coime ar Acaill, Cheann Dhún Pádraig, agus Bay Coast ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i gCathair na Mart.

Is cuid de bhailiúchán Shaol na Tuaithe iad na hiarsmaí atá ar taispeáint i músaem Shaol na Tuaithe, agus baineann siad go príomha leis an ngnáthshaol faoin tuath in Éirinn ó dheireadh an Ghorta Mhóir sna 1840idí, go dtí an tréimhse tar éis an Dara Cogadh Domhanda sna 1950idí.

Tá taispeántais sa Mhúsaem ar nós ‘The Times: Rural Ireland, 1850-1950’, ina ndéantar iniúchadh ar mar a chuaigh imeachtaí móra in Éirinn i gcion ar mhuintir na tuaithe, ar nós Chogadh na Talún, Rialtas Dúchais, agus an Ghorta Mhóir. Tugtar deis duit ag an láithreán seo thú féin a thumadh san úsáid thraidisiúnta a baineadh as ábhar traidisiúnta, ó Thuí, Féar agus Luachair, go portaigh mhóna. Bhíodh pobal tuaithe na hÉireann in ann rud a chruthú as an mbeagán nuair a bhí airgead gann, agus bhain siad leas as an talamh chun seilg a dhéanamh, bia a fhás agus a bheith ag iascaireacht. Gheobhaidh tú amach faoi na rudaí a dhéantaí i rith fhéilte traidisiúnta na hÉireann ar nós fhéile na Bealtaine, nuair a comóradh tús an tsamhraidh; Lúnasa, nuair a comóradh tús an fhómhair ag Lúnasa; agus na Samhna, nuair a comóradh an deireadh.

Samhlaímid rómáns agus an tsimplíocht go minic nuair a smaoinímid ar shaol na tuaithe, ach taispeántar saol na tuaithe mar a bhí i ndáiríre i Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe: streachailt agus an iarracht teacht slán a bhí ag brath ar eolas grinn ar an tírdhreach, tuiscint ghrinn ar an gcomhshaol agus daoine stuama agus cliste.

Foinse

Ard-Mhúsaem na hÉireann