Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

Oidhreacht Bheoga Chultúrtha

Más tír bheag atá againn féin, táimid an-bhródúil as an raidhse tallainne cruthaithí atáimid tar éis a scaoileadh ar fud an domhain.

Chuala tú trácht ar ndóigh ar Martin McDonagh, U2, Saoirse Ronan agus Riverdance, ach tá Éire lán den chruthaitheacht agus den chultúr ón gceol agus ón ealaín go dtí an téatar agus an litríocht. Tá an-ról ag an gClár Creative Ireland againn i gcothú na


Más mian leat imeacht leis an sorcas ….

Má bhí tú riamh ag tnúth le bheith ag lámhchleasaíocht, ag guairneáil pláta, ag siúl na traipéise nó ag aonrothú, féadann Creative Ireland an aisling sin a fhíorú. Tacaíonn sé le Galway Community Circus , eagraíocht charthanach a chuireann ar chumas óg is aosta, is cuma cén inniúlacht atá acu, sraith de scileanna sorcais a fhorbairt trí ranganna seachtainiúla, ceardlanna agus cláir for-rochtana. Cén mhoill atá ort mar sin? Suas leat ar an sreang ard sin!

Daoine a armáil le focail

Ar an drochuair, ní gach duine a fhaigheann an deis nuair a bhítear ag fás suas teacht ar chumhacht a samhlaíochta agus a scileanna scríbhneoireachta féin agus leas a bhaint astu. A bhuí le Dia, níl sé riamh ródhéanach é sin a leigheas, agus eagraíocht atá in ann cabhair a thabhairt is ea Fighting Words . Bíonn sé ag iarraidh cur ar chumas páistí, daoine óga agus aosach as raon leathan cúlraí teacht aniar a fháil agus bheith rathúil trí chleachtas cruthaitheach na scríbhneoireachta agus na scéalaíochta.

Cén fáth nach bhfaighfeá beoite i gCill Chainnigh?

Tháinig Kilkenny Animated de léim isteach sa bhaile thiar i mí Feabhra, agus is é an féile is nua é sa raon de fhéilte Éireannacha. Ceiliúrann sé cartúin, beochan agus maisiú, agus más é sin a thaitníonn leat, is é seo an féile a oirfidh duitse. Féile nuálach arna óstáil ag Cartoon Saloon, stiúideo a ainmníodh do Academy Award, is ea an féile seo agus is é an chéad fhéile ar domhan é a a thug le chéile gnéithe físe éagsúla den scéalaíocht ar mhaithe le siamsa don phobal agus dó sin amháin.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an Creative Ireland Programme le fáil ar a suíomh idirlín.