Skip to main content
Gaeilge English

Scoileanna Éire Dhomhanda

Bí Páirteach

Scoileanna Éire Dhomhanda

Mar chuid de chlár Éire Dhomhanda an Rialtais, tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i mbun tionscnaimh chun taidhleoirí agus coimeádaithe síochána Éireannacha a thabhairt chuig meánscoileanna ar fud na tíre le labhairt faoin obair a dhéanann siad thar lear.

I mí Eanáir 2019 agus Eanáir 2020, thug ár gcuid Ambasadóirí cuairt ar mheánscoileanna ar fud na tíre – agus go leor acu ag filleadh ar na scoileanna ar ar fhreastail siad féin – le labhairt le scoláirí faoina gcuid oibre; faoi áit na hÉireann sa domhan, faoinár ról san Aontas Eorpach, ár mballraíocht sna Náisiúin Aontaithe agus na dúshláin dhomhanda atá romhainn.

Tá an clár seo de chuairteanna scoile á leathnú againn in 2020 i gcomhair leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cosanta. Más mian leat cuairt ar do scoil a shocrú déan teagmháil linn.