Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

Staidéar & Taighde

Spás don bheatha agus don bhfoghlaim.

Léigh ár scéalta

Staidéar & Taighde

Áit speisialta í Éire chun machnaimh, chun bheith gafa agus chun fiosraithe agus chun foghlama.  Tá sí saibhir ó thaobh an chultúir de, lán le daoine a bhfuil meon fiosrach, cruthaitheach acu, gur aoibhinn leo dúshlán a thabhairt, díospóireacht a dhéanamh, agus rudaí a shamhlú agus a chruthú.  Inár n-ollscoileanna agus inár gcoláistí faightear barrfheabhas acadúil in éineacht le heispéiris bunathraitheacha ag na mic léinn. Táimid tagtha chun bheith inár gceannaire ar an taighde domhanda i réimsí ar nós: An Cheimic, Nanaitheicneolaíocht, Imdhíoneolaíocht, Talmhaíocht, An Eolaíocht Ábhar agus an Mhatamaitic.

#1

as 19 tír den AE do shásamh na mac léinn idirnáisiúnta (Study Portals 2016)

33%

dár ndaonra, tá siad faoi bhun 25 (Daonáireamh 2016)

#1

tír ar domhan do scaipeadh an eolais (Global Innovation Index 2018)

Scéalta Gaolmhara