Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

An tOideachas in Éirinn: Tar ag Foghlaim in Éineacht Linn

Ó aimsir na scoileanna mainistreach a bhí mar sholas liteartha le linn Ré Dhorcha na hEorpa go dtí gur bunaíodh Coláiste na Tríonóide sa 16ú aois, tá scéal saibhir ag Éirinn san oideachas agus bhí ról maighdeogach aige sin maidir le cultúr agus meon an náisiúin.

Oideachas ar Ardchaighdeán

Tá córas oideachais na hÉireann i measc na gcóras is fearr ar domhan ag barr na ranguithe domhanda maidir le caighdeán an chórais oideachais. Tá ollscoileanna Éireannacha áirithe sa tosaigh i measc institiúidí taighde an domhain i dtéarmaí an tionchair a bhíonn ag a gcuid taighde 19 réimse, ó na heolaíochtaí nádúrtha agus sóisialta go dtí na daonnachtaí. Tiontaítear é seo ina eispéireas dinimiciúil agus uathúil,áit a dtugtar rochtain do mhic léinn ar dheiseanna taighde den chéad scoth leis na hilnáisiúntaigh a bhfuil cónaí orthu in Éirinn.

Ilnáisiúnta agus Ilchultúrtha

Tá an tír tagtha chun bheith go suntasach ilchultúrtha le blianta beaga anuas, a bhuí leis na cuideachtaí móra iomadúla domhanda a bhfuil a mbunáiteanna Eorpacha in Éirinn acu, Google, Facebook, PayPal, Microsoft, Apple, Pfizer, agus mórán eile ina measc. Tá clár forbartha ag Fiontraíocht Éireann agus ÚFT Éireann don taighde comhroinnte faoina gcomhoibríonn taighdeoirí acadúla le cuideachtaí áitiúla, le cuideachtaí beaga agus le cuideachtaí nuathionscanta i gcomhpháirtíocht le roinnt de na cuideachtaí ilnáisiúnta is mó ar domhan.Tá breis is 35,000 mac léinn idirnáisiúnta ag staidéar faoi láthair in Éirinn, agus ag baint leasa as na naisc leis na ceanncheathrúna ilnáisiúnta atá suite anseo. Mar iarracht leanúnach ar thallann idirnáisiúnta a mhealladh chuig ollscoileanna na tíre, bronntar scoláireachtaí ar suas le 60 mac léinn faoi Scéim Scoláireachta Rialtas na hÉireann don Oideachas Idirnáisiúnta (GOIIES) . Ligeann an GOIIES do na mic léinn neamh-AE/LEE a cháilíonn, staidéar a dhéanamh in Éirinn ar feadh bliana gan táille agus áirítear ann €10,000 lena gcostais agus speansais mic léinn a chlúdach.

Cuir Roinnt Am Sosa in Áirithint

Ainneoin dearcadh domhanda na hÉireann, is ábhar éada do an-chuid daoine i gcónaí an cultúr uathúil atá ag an tír, rud a fhágann gur sárshuíomh í don óige agus do lucht na tallainne. Bíonn ábhar siamsa agat i gcónaí in Éirinn, idir an saol iomráiteach oíche, an saol rathúil ealaíonta, agus na daoine “is cairdiúla ar domhan”.

Cén Fáth go ndéanfá Staidéar in Éirinn?

Ó na háiseanna den chéad scoth go dtí an cultúr uathúil, tá raidhse fáthanna ann le staidéar a dhéanamh in Éirinn. Faigh tuilleadh eolais faoi Oideachas in Éirinn ar a suíomh idirlín.