Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

I ndiaidh na Leabhar: Beatha an Mhic Léinn in Éirinn

Bíonn sé deacair a chinneadh cad is ceart staidéar a dhéanamh air. Ach uaireanta bíonn sé níos deacra fós a chinneadh cá háit ar cheart duit dul... Bíonn ról mór ag an áit ina bhfuil do choláiste nó d’ollscoil ar do shaol mar mhac léinn – seo é an áit a bheidh mar chúlra do chuid de na cuimhní is fearr a bheidh agat. Cibé acu go bhfuil tú chun staidéar a dhéanamh sa chontae in aice le do chontae féin, nó go bhfuil tú ag teacht ón gcoigríoch, déan cinnte go bhfuil an t-eolas go léir agat faoi na bailte agus cathracha is fearr do mhic léinn in Éirinn.

Cosúil le gach príomhchathair, tá go leor ar siúl i mBaile Átha Cliath. Is í an áit ina bhfuil an Rialtas lonnaithe agus is é príomhchathair airgeadais na tíre, ach freisin feicfidh tú go leor rudaí nach mbeifeá ag súil leo. Cé go bhfuil an costas maireachtála i mBaile Átha Cliath ard, is féidir cónaí ann ar phraghas níos ísle má roghnaíonn tú cóiríocht mic léinn.

Téann ábhair ealaíontóra agus daoine cruthaitheacha sna sluaite chuig an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha (NCAD), as ar tháinig alumni ar nós WB Yeats, Harry Clarke, Orla Kiely, Philip Treacy agus Simone Rocha. San am céanna tá, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath – a bunaíodh siar i 1592 i measc an 100 ollscoil is fearr ar domhan. Cuireann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) agus Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath (UCD) réimse leathan cúrsaí ar fáil agus iad dírithe i dtreonna éagsúla, agus tá foirgnimh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT) suite ar fud lár na cathrach.

Níl mórán íomhánna níos fearr a léiríonn saol an mhic léinn i nGaillimh ná an slua mac léinn ag an bPóirse Caoch lá breá brothallach. Cruthaíonn sé an méid atá ar eolas ag mic léinn agus iarscoláirí cheana féin – tá Cathair na Gaillimhe i measc na n-áiteanna is fearr le staidéar a dhéanamh.

Tá an cultúr agus an chruthaitheacht fite fuaite le saol na cathrach bige – buaicphointí bliantúla i gcónaí iad na féilte ealaíon, ceoil agus scannáin. Agus in 2020, beidh sé mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa. Ciallaíonn sé sin go bhfuil an pobal ealaíon ag fáil réidh le rudaí móra agus gur féidir leis an lucht cónaithe bheith ag súil le fiú níos mó eachtraí spreagúla ó thaobh an chultúir de.

D’fhéadfadh go mbeadh sé deacair staidéar a dhéanamh agus an oiread sin imeachtaí ar siúl sa chathair, ach tá curaclaim Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUIG) agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT) lán le cúrsaí spéisiúla. Tá clú agus cáil ar OÉ na Gaillimhe mar gheall ar a cúrsaí ealaíon agus freisin tá roghanna láidre eolaíochta le fáil ansin, agus i gcampas GMIT sa Ghaillimh dírítear ar chúrsaí praiticiúla.

Bíonn ról mór ag an áit ina bhfuil do choláiste nó d’ollscoil ar do shaol mar mhac léinn – seo é an áit a bheidh mar chúlra do chuid de na cuimhní is fearr a bheidh agat.

Uaireanta déarfá go bhfuil an saol i gCorcaigh, áit mhór bia, dírithe ar bhéilí. Tá an t-ádh le mic léinn a bhfuil goile maith acu, mar tá go leor roghanna bia ar luach maith ar fáil ar fud na cathrach, chomh maith le gach saghas gníomhaíochta siamsaíochta agus cultúrtha.

Tá atmaisféar ceart cultúrtha le brath sa chathair bhríomhar seo agus tá neart roghanna do mhic léinn ó thaobh coláistí sa chathair seo, arb í an dara cathair is mó sa tír. Tá campas álainni gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC) chomh maith le beatha bhríomhar do mhic léinn – freisin tá níos mó má 160 cumann agus club spóirt ann agus is féidir leat éisteacht le ceol beo agus tú ag ithe lóin gach lá san amfaitéatar.

Tá foirgnimh Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí (CIT) suite ar fud na cathrach, agus na mic léinn ina ndlúthchuid den chathair. Cuirtear cúrsaí gnó, innealtóireachta, eolaíochta agus go leor eile ar fáil i CIT ach is mar gheall ar a cuid clár ceoil agus ealaíon is mó atá clú agus cáil ar an institiúid.

Agus an t-ionad traenála úrscothach de chuid fhoireann Mumhan suite ar champas Ollscoil Luimnigh (UL) is gné lárnach de shaol an mhic léinn sa chathair seo é an spórt. Nuair a bhíonn cluiche tábhachtach ar siúl, bíonn an chathair ag crith le sceitimíní – agus bíonn sé beagáinín níos deacra suíochán a fháil sna tithe tábhairne móra rugbaí.

Tá Luimneach i measc na gcathracha is inacmhainne in Éirinn, rud a chiallaíonn sé go mbíonn sé níos éasca maireachtáil le buiséad beag. Idir chíos íseal go siamsaíocht a oireann do mhic léinn, tá an chathair ceaptha le saol an mhic léinn a dhéanamh beagáinín níos éasca.

Cé go bhfuil neart ionad acadúil le roghnú uathu – Coláiste Mhuire gan Smál agus Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh (LIT) ina measc – taobh le hOllscoil Luimnigh ina bhfuil 11,600 mac léinn, bíonn cuma an-bheag ar an gcathair.

Chomh maith le bheith ina ósta d’fhoireann rugbaí Mumhan, tugann UL tacaíocht láidir do na healaíona. Is ansin atá Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol, Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, Bailiúchán Náisiúnta Féinphortráidí na hÉireann suite chomh maith le go leor leor eile.

Chomh maith le bheith ina hósta d’fhoireann rugbaí Mumhan, tugann Ollscoil Luimnigh tacaíocht láidir do na healaíona. Is ansin atá Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol, Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, Bailiúchán Náisiúnta Féinphortráidí na hÉireann suite.

Tá cónaí ar díreach faoi bhun 16,000 duine in Má Nuad, an t-aon bhaile ollscoile ceart in Éirinn, agus mic léinn nó baill foirne atá ina fhormhór. Is mar gheall air sin a bhfuil atmaisféar an bhaile bhig ann agus go mbíonn sé níos deacra cairde a dhéanamh mura bhfuil aithne agat ar éinne fós.

Cé go bhfuil sé díreach 40 nóiméad ó lár chathair Bhaile Átha Cliath, ní gá imeacht ó Mhá Nuad chun taitneamh a bhaint as an saol agus go leor caiféanna agus beáir atá dírithe ar mhic léinn fud fad an bhaile. I measc na n-áiteanna is mó spéise tá ionad agus beár aontas na mac léinn in Ollscoil Mhá Nuad áit a mbíonn léiritheoirí ceoil mór le rá, idir Coolio agus Calvin Harris, le feiceáil go rialta.

Tá dhá institiúid mhóra oideachais i gcroílár an bhaile – an chliarscoil is mó in Éirinn, Coláiste Phádraig, agus Ollscoil Mhá Nuad, atá rangaithe ag #49 sna Ranguithe d’Ollscoileanna Óga sa Times Higher Education in 2017. Freisin tá clú agus cáil ar an institiúid ar fud an domhain mar institiúid mhór taighde.

Cibé acu gurb ón Aontas Eorpach nó níos faide anonn a bhfuil tú ag teacht, seans mór go mbeidh na milliúin ceist eile agat faoi conas atá saol an mhic léinn in Éirinn agus na nithe praiticiúla nach mór duit a dhéanamh le hullmhú i gcomhair do thurais. Tá go leor eolais le fáil ar Education Ireland – idir riachtanais Víosa go liosta iomlán d’institiúidí tríú leibhéal - chun tú a ullmhú i gcomhair shaol an mhic léinn in Éirinn.